Kabinet kresby Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Kabinet kresby Arcibiskupského zámku v Kroměříži
stálá expozice; otevření září 2016

Expozice představí unikátní sbírku staré kresby, jejíž vznik se pojí se jménem Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Nevelká, ale přesto cenná kolekce, chovaná na Arcibiskupském zámku v Kroměříži, představí téměř všechna důležitá centra italského výtvarného umění začínajícího novověku.

Fotogalerie
Francesco Vanni

Madona s dítětem, sv. Cecílií a sv. Anežkou Římskou (Sacra Conversazione), kolem 1600

Taddeo Zuccari (Zuccaro)  

Evangelista Lukáš, kolem 1555

Giulio Pippi, zv. Giulio Romano

Jupiter a Juno, 1531–1532


© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016