O projektu

Za chrám, město a vlast
Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy

Projekt je společným dílem Muzea umění Olomouc, Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně a je financován z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II). Jeho cílem je komplexní interdisciplinární zpracování jedné z nejvýznamnějších osobností kulturní, politické a duchovní scény střední Evropy druhé poloviny 17. století – olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695), který se významně zapsal do evropských dějin sběratelství a zásadně ovlivnil politické, hospodářské a kulturní dějiny Moravy.

© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016