Leopoldinské slavnosti

Leopoldinské slavnosti
krátkodobá výstava; červen – září 2017

Výstava představí osobnost císaře Leopolda I. jako mecenáše umění (výtvarné umění, hudba, užité umění) a kulturní život císařského dvora v kontextu s dobou a působením Karla z Lichtensteinu-Castelcorna na kroměřížském zámku. Představí reálie spojené s oslavami pořádanými na císařském dvoře.

Fotogalerie
Léopold Ier de Habsbourg

Leopold I, mezi 1685 a 1699, Peace Palace Library, Haag


© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016